Bathing in Mother’s Sea

caret-down caret-up caret-left caret-right
CW content warning

Content warning for referencing death and dead family members

OT Original Tongue

This poem was originally written in Albanian, and we've included the english translation as provided by the author below.  We strive to print all content in its original tongue whenever possible.

Bathing in Mother's Sea

(Albanian, Original tongue)

Po lahem në detin e nënës

Po lahem në detin e nënës
Këtu fle bekimi
Këtu notojnë krejt patat e rosat më të kthjellëta
Më të pashmet në horizont
Këtu ujis trupin tim
Këtu ku ka iguana, plot nëna, plot ujë shërues.

Nëna s`e ka ndërtu vet këtë det,
Këtë gejzer
E unë s`jam i vetmi lundërtar
Nana i ka ba vend krejt fëmijëve të botës
Janë thirrë, janë lajmëru flokëkuqet dhe djemtë me mollëza.

Po lahem në detin e nënës
Këtu notojnë delfinët, balenat që vetë janë nëna
Nëpër dheun poshtë, guacat me ngjyra ylberi
Këtu, flladis shpirtin që ma dha ajo.

Ujin e sollën pak të gjitha nënat e kësaj bote,
Një kove me ujë secila,
Nënat e gjalla, të vdekurat, nënat në karrocë invalidësh,
nënat rome, nënat e zeza, nënat me fëmijë që u vdiqën në lindje, nënat që nëna nuk u bënë kurrë
Nënat që u vranë në luftë, nënat të cilave në luftë ua vranë të vegjëlit,

Detit ia dha shtratin ajo, nëna ime, mbretëresha.

Po lahem në detin e nënës,
Kilometra e kilometra i gjerë, i gjatë, i thellë e bukur i ftohtë ky det,
Afër nënave, ne fëmijët notojmë gati në përqafim
Unë jam ylli me penda të kaltra, motra ime është gaforre përherë e dielluar
Jetimi afër nesh përpëlitet sikur një kastravec deti,
Shoqja e tij është perime jeshile rrethuar me alga,
Fëmijët e vdekur këtu frymojnë, kanë ngjyri argjendi dhe shkëlqejnë
Vogëlushja e verbër, këtu është një kafshë detare me dy sy e një zemër
Djali në karrocë, një krokodil i kriposur me dy duar e dy këmbë të lëvizshme.

Po lahem në detin e nënës,
Buzëqeshim të gjithë, bile edhe breshkat janë sikur të mbytura në gëzim,
Me duar, me këmbë, rrokullisemi në këtë hapësirë të kaltër
Nënat e mira janë këtu, kjo është jeta
Kush ka vdekur atje, këtu është gjallë dhe hidhet nga anija
Po derdhen mbi ne oqeanet më hyjnore të gjeografisë, digat më të mprehta
Rrugës janë edhe nëna të tjera
Miliona nëna e fëmijë po vijnë, po shërohemi.

Po lahem në detin e nënës
Larg kriminelëve, larg burrave që dëmtojnë, larg krijesave që pickojnë,
Vëllau im është një gjarpër prej ulliri, i gjelbërt
Një nënë e shoh tek shndërrohet në pinguine shumëngjyrëshe
Shoqja e saj është një peshk me shtyllën kurrizore të ngjyrosur në vjollcë.

Po lahem në detin e nënës
Po lahem në detin e mirësisë, në detin e fatmirësisë, në detin ku qulliten e zhduken dhimbjet,
Po lahem mes peshkaqenëve, zebrave tropikale, pelikanëve që bëjnë muzikë si me kitarë
Në një moment jam strukturë korale, në tjetrin bëhem kurorë
Po lahem në detin e nënës, mes bimëve, mes instiktit amësorë.

Po lahem në detin e nënës,
Po lahem sikur të jetë e fundit larje, e fundit zhytje, e fundit ditë e jetës sime,
Po lahem në detin e nënës,
Po lahem, në të Diellit agime e perëndime.

Bathing in Mother's Sea

(English Translation)

Bathing in mother's sea
Blessings sleep here
Brightest geese and ducks swim here
The most handsome ones on the horizon
I water my body here
Iguanas, plenty mothers and healing waters are here.

Mother did not build this sea herself,
This geyser
And I'm not the only sailor
Mother made room for all the children of the world
Redheads and boys with cheekbones are summoned.

Bathing in mother's sea
Dolphins and the whales that are themselves mothers swim here
Rainbow-colored shells beneath the ground
Only here I refresh the soul she gave me.

The water here was brought by all the mothers of this world,
One bucket of water each,
Living mothers, dead mothers, mothers in wheelchairs,
Roma mothers, black mothers, mothers with stillborn children, mothers who never became mothers
Mothers who were killed in war, mothers whose children were killed in war,

She, my mother, the queen, gave the bed to the sea.

Bathing in mother's sea,
Kilometers and kilometers wide, long, deep and quite cold is this sea,
Close to mothers we the children swim towards the embrace
I am the star with blue feathers; my sister is ever sunny crab
The orphan near us tangles like a sea cucumber,
His friend is a green vegetable surrounded by algae,
The dead children live here, they are silver in color and shinny
Hey you little blind girl, here is a sea animal with two eyes and one heart
Hey you little boy in a wheelchair, here is a salted crocodile with two arms and two moving legs.

Bathing in mother's sea,
Everyone is smiling, even the turtles are as if drowned in joy,
With our hands and with our feet we roll in this blue space
Good mothers are here, this is life
Whoever died there is alive here and can jump from the ship
The most divine oceans of geography are pouring over us, the sharpest dams
Other mothers are on the way
Millions of mothers and children are coming, we are recovering.

Bathing in mother's sea
Away from criminals, away from men who hurt, away from biting creatures,
My brother is an olive green snake
I see a mother turning into a colorful penguin
Her friend is a fish with a purple-colored spine.

Bathing in mother's sea
I am bathing in the sea of goodness, in the sea of good fortune, in the sea where the pains get wet and disappear,
I am bathing among sharks, tropical zebras, pelicans that make guitar-like music
In one moment I am a coral structure in another I become a crown
I am bathing in mother's sea, among the plants, among the maternal instinct.

Bathing in mother's sea,
I bathe as if it were the last bath, the last dip, the last day of my life,
I am bathing in mother's sea,
I am bathing, in the Sun's sunrises and sunsets.

Arbër Selmani is a journalist and poet from Pristina, Kosovo. He has published three books: 'Why grandpa is sad' - poems, 'Kosovo in 14 cultural stories, 1' and 'Kosovo in 14 cultural stories, 2' - books with journalistic articles and features. He has participated in numerous literary festivals in Europe, naming POLIP – International Literature Festival in Pristina, LITERODROM – Literature Festival in Slovenia, and the XV Biennale of Young Artists from Europe and Mediterranean in Rome and Thessaloniki. His poems and stories have been translated to Italian, Slovenian, German, Bosnian, Serbo-Croatian, Greek, and lately in English for Songs of Eretz Poetry Review, Zoetic Press, Ethel Zine, The Impossible Archetype, and Rhodora Magazine.

Vlora Konushevci (she/her)

Translator credit